Tjänster Miljöteknik


Hydro Tek – mobil tvättanläggning

 

Med en hypermodern mobil anläggning där vi både kan återvinna och återanvända vattnet utför vi tvätt av bl.a

• Golv och väggar I avfallsutrymmen

• Parkeringsytor, inne och utomhus

• Plattytor

• Fasader och murar

• Underjordsbehållare och avfallskärl

• Staket, skärmväggar mm.

 

   

 

Plattyta före och efter tvätt med Hydro Tek